ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Paramount Group προσφέρει υπερσύγχρονα σκάφη πολλαπλών ρόλων και ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικά προηγμένης ναυτικής εμπειρογνωμοσύνης.
H Paramount Group εξυπηρετεί τη ναυτική αμυντική βιομηχανία μέσω της Paramount Naval Systems και τις στρατηγικές της συνεργασίες με τους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς. Στον πολιτικό τομέα προσφέρουμε λύσεις μέσω της Nautic Africa οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη σε πετρέλαιο και αέριο, πλοία εργασιών και επιβατηγά σκάφη.
ΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Στην Paramount μπορούμε να εκτελέσουμε και να διαχειριστούμε την εγκατάσταση και την ενσωμάτωση συστημάτων, καθώς και την πλήρη υποστήριξη του κύκλου ζωής τους, εκτελώντας τις εργασίες στις εγκαταστάσεις και τα ναυπηγεία των πελατών μας.
Παρέχουμε επίσης την τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προκειμένου να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά, οικονομικά και βιώσιμα. Η Paramount Group μπορεί να μειώσει τα οικονομικά και τεχνικά βάρη που αντιμετωπίζουν χώρες που θέλουν να προστατεύσουν την ακτογραμμή τους ή να χειρισθούν ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην απόκτηση και κατασκευή εξοπλισμού και συστημάτων, στην εγκατάστασή τους και στην παροχή σχετικής εκπαίδευσης.
Έχουμε εδραιωθεί ως ο προτιμώμενος φορέας ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης εξειδικευμένων όπλων, ραντάρ και συστημάτων επικοινωνίας στον ναυτικό τομέα.