ΞΗΡΑ

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χερσαίες δυνάμεις στο σύγχρονο πεδίο μάχης, η Paramount έχει αναπτύξει μια παγκόσμιας κλάσης οικογένεια προηγμένων θωρακισμένων, και με ισχυρη προστασία από νάρκες, οχημάτων.
Η εκ βάθρων σχεδίαση και χρήση της πλέον προηγμένης τεχνολογίας διασφαλίζουν ότι κάθε ένα από τα οχήματά μας διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις στην προστασία, την κινητικότητα και την ισχύ πυρός καθώς και υψηλό επίπεδο επιβιωσιμότητας. Παρέχουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις για τις χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται εξοπλισμός του προσωπικού, ολοκληρωμένα συστήματα επικοινωνιών, προστασία δυνάμεων (force protection), κατασκευή πλήρως εξοπλισμένων στρατοπέδων και λογιστική υποστήριξη.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στον εξοπλισμό δυνάμεων για κάλυψη εθνικών αμυντικών αναγκών ή για χρήση σε ειρηνευτικές αποστολές. Σε κάθε νέα συνεργασία ξεκινάμε από την εκ βάθους κατανόηση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε πελάτης μας, των εδαφών όπου αναπτύσσεται και επιχειρεί και τις ανάγκες που θέλει να καλύψει. Στη συνέχεια προτείνουμε μια «εξατομικευμένη» αποτελεσματική λύση. Αυτή η προετοιμασία επεκτείνεται στην παροχή λύσεων για πλήρως εξοπλισμένα και με συνεχή υποστήριξη συστήματα στρατωνισμού, υπερσύγχρονων νοσοκομείων εκστρατείας, συστήματα ενεργειακής τροφοδοσίας, αποχέτευσης νερού και υποδομής καθώς και προστασίας δυνάμεων (Force Protection).
Τα οχήματά μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία από προσβολές κινητικής ενέργειας, IED και RPG επιθέσεις, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη δυνατότητα επιβίωσης για το πλήρωμα. Η Paramount Group έχει πρόσβαση σε εκτεταμένα πεδία δοκιμών εκρήξεων που είναι εγκατεστημένα στη Νότια Αφρική και τα αξιοποιεί πλήρως για τη διεξαγωγή δοκιμών των οχημάτων της σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.